Noteikumi

Piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumi.

 • Piepūšamo atrakciju paredzēts lietot gan telpās, gan brīvā dabā
 • Atrakciju darbībai nepieciešams strāvas pieslēgums 220V
 • Atrakcijas uzstādīšanas vietai jābūt viegli piebraucamai bez apgrūtinājumiem
 • Brīvā dabā atrakciju drīkst uzstādīt tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir tīra no asiem priekšmetiem, akmeņiem, stikliem, naglām utml.
 • Atrakcijas netiek iznomātas uzstādīšanai smiltīs
 • Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakcijas lietošanas noteikumiem un neatstāt bērnus bez uzraudzības tajā
 • Nelietot atrakciju stipra vēja/brāzmu (virs 12 m/sek) un ilgstoša lietus laikā
 • Ja pēc abpusējas vienošanās, nokrišņu gadījumā, atrakcija tiek iznomāta, nomas maksa netiek atmaksāta un pretenzijas netiek pieņemtas
 • Piepūšamajā atrakcijā aizliegts:

 • Atrasties apavos
 • Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas
 • Liet ūdeni (ar šļūteni, spaiņiem utml.)
 • Ienest karstus, asus un citus bīstamus priekšmetus
 • Ievest dzīvniekus
 • Pārsniegt kopējo pieļaujamo bērnu skaitu, vecumu un svaru
 • Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām
 • Mest salto un lēkāt izejas tuvumā
 • No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu. Lietojot slidkalniņu, jāpārliecinās, vai slidklaniņa galā neatrodas citi bērni
 • Atrasties atrakcijā stipra lietus un stipra vēja gadījumā (virs 12 m/sek)
 • Ieslēgt/izslēgt gaisa pūtēju laikā, kad atrakcijā atrodas lietotāji
 • Iznomātājs neuzņemās atbildību par sekām, kas varētu rasties no piepūšamās atrakcijas nepareizas lietošanas un šo lietošanas noteikumu neievērošanas. Izņemot gadījumus, kad atrakciju pieskata mūsu darbinieks (papildpakalpojums)
 • Rezervē:   WhatsApp   29451208